De inkomensverschillen tussen de top van het grote beursgenoteerde bedrijfsleven en de werkvloer zijn in 2014 opnieuw fors toegenomen. Het basisloon van de bestuursvoorzitters van AEX-bedrijven steeg met gemiddeld 5,2 procent. Dat is veel harder dan de inflatie, en ruim drie keer zo hard als het modale salaris.

Dat blijkt uit een beloningsanalyse door adviesbureau Focus Orange en het FD. Bij de 5,2 procent stijging onder de ceo’s steekt die van het modaal inkomen schril af. In 2014 nam dat toe met 1,5 procent en kwam uit op 35.000 euro. Het basissalaris van de ceo’s ligt inmiddels rond de één miljoen euro. Inclusief de variabele beloning, dat bestaat uit bonussen en uitgekeerde aandelen,  komen ze gemiddeld op 3,7 miljoen euro uit. Pensioenkosten moeten daar dan nog vanaf. Het totaalbedrag is 12 procent hoger dan in 2013.

Vanwege ‘een dubbele hefboom’ kunnen de topsalarissen nog veel verder oplopen. Bedrijven willen niet voor elkaar onderdoen en verhogen het basissalaris daarom steeds verder. Die verhoging werkt door in de variabele beloning, omdat die is gebaseerd op het basisloon. Daar komt bij dat de variabele beloning als percentage van de totale beloning ook toeneemt. “Dat laatste vergroot de kans dat er vaker exorbitante bedragen worden uitgekeerd die tot maatschappelijke verontwaardiging leiden”, concludeert het onderzoek.