Het minimumjeugdloon voor jongeren tot 23 jaar moet fors omhoog. Werkende jongeren van 18 jaar en ouder hebben recht op hetzelfde minimumloon als volwassen. Dat is een van de doelen van de Young & United campagne die vakbond FNV vandaag start, samen met andere vakbonden en politieke jongerenorganisaties.

Nederland is een uitzondering met haar speciaal op jongeren gerichte minimumjeugdloon. In de meeste landen krijgen jongeren als ze achttien zijn het minimumloon dat voor volwassenen geldt. In Nederland zitten jongeren tussen hun 15e en 23e in een speciale schaal die geleidelijk oploopt tot het minimumloon. Wie in Nederland 18 is en fulltime werkt krijgt zo’n 680 euro per maand, 45 procent van het minimumloon voor volwassenen.

Door dat lage loon is in een aantal sectoren scheefgroei ontstaan en verdringen de jongeren de ouderen. In de horeca is 60 procent van de werkenden jonger dan 25 jaar, in de supermarkten is dat iets meer dan 70 procent. Als de jongeren te oud en te duur worden, worden ze vervangen door een jongere en goedkopere kracht. Door het minimumjeugdloon blijft dit patroon intact.

Tijdens de kick-off vanavond worden de resultaten gepresenteerd van een door ruim 10.000 werkende jongeren ingevulde enquête. 86% van hen wil een vast contract en normaal loon vanaf 18. Ruim 74% geeft aan een onzeker contract te hebben. Volgens FNV worden jongeren nu vaak geconfronteerd met een ‘voor jou tien anderen-mentaliteit’.