Prachtige gothic horror van James Whale met opnieuw Boris Karloff in een ‘ monsterlijke’ rol, ditmaal als de nogal lompe en sinistere hulp. Beiden waren het jaar daarvoor doorgebroken met Frankenstein en wilden dat succes graag herhalen.

Een groep reizigers belandt tijdens een stormachtige avond in Wales in een afgelegen huis. De bewoners zitten daar niet echt op te wachten. Origineel is dit gegeven niet maar Whale speelt prachtig met de verwachtingspatronen van het genre en met die van de kijker. Zowel spannend als grappig.  Heerlijke bijrol ook van Charles Laughton als de excentrieke Sir William Porterhouse.

Reblog this post [with Zemanta]