Toestemming vragen voor het plaatsen van cookies is in veel gevallen niet meer nodig. Alleen bij cookies die gevolgen hebben voor de privacy zal de internetgebruiker nog op akkoord moeten klikken. Nu moeten bedrijven nog verplicht alle cookies melden die ze op een pc achterlaten.

De wetswijziging, die op 3 februari door de Eerste Kamer is goedgekeurd, maakt een einde aan de cookiemuur die veel websites opwerpen. Een gevolg van een doorgeslagen privacybescherming. Burger en consument zijn een en dezelfde, maar de nadruk op privacy van de burger leidt tot irritatie bij de consument. De wetswijziging draait dit voor een deel weel terug. Toestemming is wel nodig bij tracking cookies. Hierin wordt het online- en koopgedrag gevolgd en aan de hand daarvan krijgen consumenten gerichte advertenties en aanbiedingen te zien. Google Analytics plaatst tracking cookies en moet daarom nog steeds toestemming vragen.