Een artistiek geslaagd actrice maakt er financieel een puinhoop van. Haar nieuwe boekhouder tracht er tegen de klippen op enige ordening in aan te brengen. De botsing tussen de flamboyante Anne en de flegmatieke Jacob levert mooie momenten op.

Anneke Blok en Jacob Derwig vervullen hun rollen met verve, maar het scenario is niet altijd even geslaagd. Anne’s theatervrienden zijn nogal clichématig neergezet en hun gedrag roept vooral vragen op. Het grote feest op het einde deed me denken aan het einddiner in La graine et le mulet.  De films hebben verder nauwelijks wat gemeen, maar het is niet altijd even logisch waarom je de ene film in verband brengt met de andere. Een overlopende database in m’n hoofd waarschijnlijk.

Reblog this post [with Zemanta]