Nog voor de Chernobyl ramp in 1986 was er al een bijna-ramp met een kerncentrale. In 1979 was er een incident in de Three Mile Island centrale, bij Harrisburg in Pennsylvania. Daarbij kwam er weliswaar radioactieve straling vrij maar het TMI incident had klein kunnen blijven. Maar door de slechte communicatie en door als overheid eigenlijk alles fout te doen, leidde het tot een enorme vertrouwensbreuk met de lokale bevolking en de bijna ondergang van kernenergie in de VS. Bij Chernobyl werden er ook enorme fouten gemaakt, maar die waren vooral bij de aanleg van de kerncentrale zelf en tijdens die bewuste nacht in 1986.

Meltdown: Three Mile Island is een vierdelige miniserie over het incident en, vooral, de nasleep. De vorm is heel anders dan de Chernobyl serie. De inhoud daarvan was echt maar verder was alles nagespeeld door acteurs. MTMI is een documentaire met archiefbeelden en interviews met betrokkenen in het heden. Een groot verschil tussen Harrisburg en Chernobyl, los van de rampzalige gevolgen van die laatste ramp, is de locatie. In het afgelegen Russische Chernobyl waren de communisten aan de macht en die deden er alles aan om zoveel mogelijk van het gebeuren onder het tapijt te vegen. Ook de bevolking was niet gewend in opstand te komen. Bij Harrisburg zat de pers er vanaf het begin bovenop en liet ook het publiek flink van zich horen. Vlak voor het incident kwam de film The China Syndrome uit, over precies dat onderwerp waar iedereen zo bang voor was. Waar de eerste reviews vaak spraken over fictie en bangmakerij, kwam de film na het Harrisburg incident ineens in een heel ander daglicht te staan. De schade zelf mocht dan meevallen, niemand wist hoe om te gaan met een dergelijk incident. Kernenergie was de grote belofte voor de toekomst, zeker in die periode toen de VS enorme problemen had om aan voldoende energie te komen. President Carter was een groot aanhanger van kernenergie, net als veel mensen in zijn regering. Door slecht te communiceren, burgers niet voldoende in te lichten, veel onduidelijkheid te laten bestaan en klokkenluiders te intimideren in plaats van serieus te nemen, ontstond er een groot imagoprobleem rondom kernenergie. Een probleem waar de VS eigenlijk nooit meer overheen zijn gekomen, zeker niet na de echte ramp in Chernobyl. Er zijn op dit moment weliswaar 93 actieve kernreactoren, die samen ca. 20% van de opgewekte energie leveren, maar dat hadden er honderden kunnen zijn.