Facebook komt in de VS met een mogelijkheid een melding te doen als gebruikers vermoeden dat iemand in hun netwerk suïcidale gedachten heeft. Vervolgens biedt Facebook een mogelijkheid om contact op te nemen met de melder, hulp in te roepen van een andere vriend of brengt de persoon in contact met hulpinstanties als de National Suicide Prevention Lifeline en Save.org. De optie is alleen beschikbaar in de VS, maar Facebook heeft ambities voor een verdere uitrol.

Jeroen Büchli, beleidsmedewerker bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, zegt dat het initiatief zoals het is beschreven op Facebook.com er in eerste instantie goed onderbouwd uit ziet. “Dat Facebook samenwerkt met deze grote instanties is een goede zaak. Ik ben benieuwd naar de ervaringen die eruit zullen komen.” Maar hij heeft ook direct vragen. “Hoe gaan ze om met loos alarm? Is er wel voldoende capaciteit om in te gaan op hulpvragen? Waar kijken die professionals dan naar als ze die melding krijgen? Kunnen ze het profiel zomaar inzien? Wat gebeurt er met de gegevens van iemand die als suïcidaal staat aangemerkt? Lokt het geen misbruik uit?”

Büchli ziet ook kansen. “Het bereik van Facebook is enorm en hoe eerder signalen opgepakt worden hoe beter. De grootste kans die ik zie – en wat ook echt mooi is aan dit initiatief– is dat mensen die dicht bij iemand staan vaak eerder zorgelijke gemoedstoestanden opmerken dan professionals. Het feit dat suïcidale gedachten op Facebook gesignaleerd kunnen worden is dus prima. Maar de follow-up is heel lastig.” Het Kenniscentrum werkt zelf ook aan een digitale alarmknop waarmee hun doelgroep in contact kan komen met een hulpverlener. In tegenstelling tot Facebook heeft de bescherming van privacy op hun netwerk de hoogste prioriteit.