Deze TV-film, gemaakt voor HBO, gaat over de Wannsee-conferentie. In deze bijeenkomst van topNazi’s in een landgoed nabij Berlijn werd besproken hoe te komen tot een definitieve oplossing (Endlösung) voor het ‘Jodenprobleem.’

Conspiracy laat alles letterlijk zien, zonder verder aandacht te besteden aan het voortraject of de nasleep (behoudens een tekstuele uitleg van wat er later met de aanwezigen is gebeurd): de aankomst van de officieren, de gesprekken die ze hebben, de pauzes met drank, sigaren en een goedgevuld buffet en de afloop waarin afscheid genomen werd met de belofte dat niemand ooit mocht weten wat hier precies besproken was. Door de nadruk op de gesprekken zelf te leggen laat de film goed zien tot welke massale waanzin een geïndoctrineerde groep kan komen. Als kijker luister je naar de discussies en zie je de uitdrukking op de gezichten terwijl de mannen in alle ernst praten over de terminologie van het probleem (kan voor evacuatie ook doodschieten gekozen worden, en wat is de definitie van een Jood), wat er voor opties zijn om grote groepen mensen te vermoorden, en de juiste interpretatie van de Neurenberg rassenwetten.
Huiveringwekkend.