De binnenvaart heeft behoefte aan nieuwe mobiele applicaties. De schippers willen wel maar wet- en regelgeving houdt de komst van nieuwe apps tegen.

Dat de binnenvaart nog niet massaal aan de app is, heeft een aantal redenen. Overheidsinstanties als Rijkswaterstaat stellen zich vaak terughoudend op bij het beschikbaar stellen van systemen en data. Voor app-ontwikkelaars is het daarnaast vaak niet eenvoudig om de benodigde informatie uit die systemen te halen. Meestal zijn ze niet onderling verbonden en de dataformaten daarin verschillen nogal eens van elkaar. Ook loopt de wetgeving achter op de technologische ontwikkelingen. De binnenvaart is nog een papieren sector. Door nationale en internationale wet- en regelgeving zijn nog steeds veel fysieke documenten, certificaten en formulieren nodig. Een laatste punt is de omvang van de sector. Die is klein, zeker bij heel specifieke apps voor bijvoorbeeld de containervaart. Dat maakt het voor commerciële partijen minder interessant.

Toch zijn er wel een paar geslaagde voorbeelden van voor de sector relevante apps. Met Econaut kunnen schippers en reders de CO2-uitstoot per afgelegde kilometer van hun schepen berekenen. De berekening gebeurt op basis van gps en het handmatig ingevoerde tonnage en brandstofpeil. De app moet ervoor zorgen dat schippers en reders zuiniger gaan varen. Hun CO2-uitstoot kunnen ze delen op social media. Dit moet anderen uitdagen dit te verbeteren. De uitkomsten van de Econaut kunnen ook een rol spelen bij het binnenhalen en behouden van opdrachtgevers. De vraag naar schoner transport groeit namelijk en met de app kunnen reders en schippers objectief aantonen hoe zuinig ze varen.

In het ADN-verdrag staan regels voor het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen per binnenvaart. Ook zijn regels opgenomen over opleiding, examinering en certificering. Het staat in twee dikke boeken. Niet handig als je als schipper snel wat moet weten. Bij vragen nemen ze vaak contact op met Beurtvaartadres of het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB). Daarom ontwikkelden die partijen de ADN-app. Hiermee kunnen schippers het verdrag digitaal raadplegen.

In juli 2014 won het Rotterdamse ICT-bedrijf Teqplay de Nationale App Prijs Water met de app Ligplaats Vrij. Die applicatie is gebaseerd op het Inland Automatic Identification System (AIS). Hiermee geven binnenvaartschepen automatisch hun positie en identiteit aan elkaar en waterwegbeheerders door. Met Ligplaats Vrij kunnen schippers real time zien of er een ligplaats beschikbaar is en wat de kenmerken daarvan zijn. De app moet op termijn geïntegreerd worden met de andere op het AIS gebaseerde app van Teqplay: AIS Buddy. Deze app won in september de eerste prijs van de World Port Hackathon. Met de de app kunnen deelnemers met elkaar communiceren en ontvangen ze informatie over snelheidsbeperkingen en stremmingen. Het aantal functies wordt nog uitgebreid.

De app ReisMelden van Binnenvaartnet maakt elektronisch melden van reis- en ladinggegevens bij vaarwegbeheerders mogelijk. De app is geschikt voor alle lading, met uitzondering van containers. Behalve elektronisch melden kunnen schippers via de applicatie ook scheepvaartberichten ontvangen. Een kopie van de melding gaat automatisch naar het CBS. Gebruikers van de app zijn daarom vrijgesteld van de verplichte maandelijkse rapportage op papier aan het CBS.

Dagelijks maken meer dan 2.500 binnenvaartschippers gebruik van een kleine 300 stroompunten die zijn aangesloten op het landelijke systeem van Walstroom. Met de bijbehorende app kunnen schippers hun levering aan- en uitzetten, ze kunnen aansluitingen zoeken en checken of die beschikbaar zijn en ze zien wat ze in het verleden geleverd hebben gekregen. De Nederlandse markt is verdeeld in twee partijen: Cofely/Parkline en Utiliq. Beiden hebben een eigen dienstenaanbod en een eigen app, maar in de basis werken ze hetzelfde.

Timmas is een vaartijdenregistratie app voor de binnenvaart, ontwikkeld door Kleine DotCom. Onder de vaartijdenwetgeving moeten rederijen alle overuren registreren. De kans op een ongeluk of schade is bij een vermoeide bemanning of bij een onderbemand schip groter. Ook mogen ondernemers die hun zaken goed voor elkaar hebben niet de dupe worden van kwaadwillenden die tegen een lagere prijs kunnen werken door ’s nachts door te gaan of met een mannetje minder te varen. Timmas is een soort digitale tachograaf waarmee controlerende instanties realtime inzicht krijgen in de vaartijd van het schip en van de bemanning. De rederijen kunnen met de app ook een efficiëntere indeling van de vaartijd maken.

Een laatste voorbeeld is de app M2Hamis van GMT. Met deze app kunnen schippers mobiel hun scheepsafval registreren in het Haven Management Informatie Systeem (Hamis). Die registratie is verplicht maar veroorzaakt veel administratieve handelingen. Omdat handmatig invullen door de afvalinzamelaar en overtypen door het Havenbedrijf niet meer nodig is wordt veel tijd bespaard en de kans op fouten gereduceerd. Ook kan de registratie direct op het schip gecontroleerd worden waarmee fraude wordt voorkomen.