De nieuwe film van de Coen-broers past naadloos in hun oeuvre van tragikomische personages en schlemielige situaties. Tegelijk is A Serious Man een anomalie, omdat de twee voor het eerst inzicht geven in het milieu waarin ze zijn opgegroeid.

Het lijkt erop Joel en Ethan met deze geslaagde film full circle zijn gekomen: terug bij waar het allemaal begonnen is. A Serious Man is erg grappig, zij het op een ingehouden manier, en ook erg filosofisch en aangrijpend in zijn portrettering van Larry Gopnik. Een huisvader die slechts tegenslagen lijkt te ontmoeten op zijn queeste om een echte ‘serieuze’ man te worden, een mensch.

Reblog this post [with Zemanta]