De verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten is eerst en vooral een strijd om zoveel mogelijk geld op te halen. Dat doen de kandidaten op verschillende manieren. Ik heb in 3 grafieken in kaart gebracht wat de bedragen zijn per kandidaat, waar ze dat geld vandaan hebben (zelf, via PAC’s of door andere organisaties), hoeveel ze nog in kas hebben en wat er allemaal aan PAC’s, SuperPAC’s en varianten daarvan is. De data heb ik uit een artikel in de New York Times en van OpenSecrets.org