4/5 

Australië heeft in de geschiedenis van het Britse Rijk altijd een bijzondere rol gespeeld. De Britten zagen het continent als het afvoerputje van hun eigen eiland, een plek waar de misdadigers en kanslozen heen verscheept werden. De Australiërs hebben die voorgeschiedenis in hun genen en hebben altijd een bewonderende maar ook verachtende houding gehad ten aanzien van de Britten. In de oorlogen waarin The Empire betrokken raakte mochten de Australiërs vaak de kloteklussen opknappen.

Beroemdste voorbeeld daarvan is de slag bij Gallipoli, prachtig verfilmd door Peter Weir. Het Australische regiment waarin oa Mel Gibson vecht, dient als kanonnenvoer voor de Turken.

Breaker Morant is een verfilming van een andere echt gebeurde oorlogstragedie, gemaakt een jaar voor Gallipoli. Rond de eeuwwisseling waren de Britten betrokken in een andere uit de hand lopende oorlog, in Zuid-Afrika, met de Boeren. De afstammelingen van de Hollandse zeevaarders die zich in de 16e eeuw vestigden in het land. De Britten wilden ze met harde hand inlijven in het rijk, maar ze hadden niet gerekend op het guerilla verzet van de Boeren. In Breaker Morant staan 3 Australische lieutenants, die dienen onder de Britten, terecht voor het doodschieten van Boer gevangenen. Ze deden dat op bevel van hun Britse superieuren, maar die ontkennen dat bevel ooit gegeven te hebben waardoor de 3 de doodstraf krijgen. In de krachtige film wordt de rechtszaak getoond, en wordt in het flashbacks het verhaal van hun missie verteld. In het proces moet alles zoveel mogelijk volgens de strenge Britse rechtsregels plaatsvinden, wat in schril contrast staat met de wrede en nietsontziende manier waarop ze zelf met de Boeren om gingen. Dat de 3 vervolgd worden voor moord is belachelijk als je kijkt naar de manier waarop de oorlog uitgevochten wordt.
Powerfull stuff.