4/5 

De films van John Ford hebben altijd iets nostalgisch en sentimenteels en hij heeft de neiging zijn personages nogal te idealiseren. Hij was een patriot in hart en nieren en dat zie je terug in zijn werk. In Young Mr. Lincoln schetst hij een portret van de jongeman die later zou uitgroeien tot de legendarische president. Wat zo goed is aan de film is dat Ford op subtiele wijze duidelijk maakt dat deze Abe iets heel groots in zich heeft, zonder in de val te trappen van verheerlijking of te veel ontzag. De film is bij vlagen zeer sentimenteel, neigt soms zelfs naar een klucht en is ook zwartwit in de scheiding tussen goed en kwaad. Maar dat hoort allemaal bij Ford en ik vergeef het m graag.

Henry Fonda is fantastisch in de titelrol. Hoewel er uiteraard geen bewegende beelden zijn van Abraham Lincoln geloof ik voor 100% dat de manier waarop Fonda hem neerzet klopt met de werkelijkheid. Vaak staart Fonda wat voor zich uit en hij heeft iets zeer bedachtzaams. Als hij spreekt is dat in een zeer langzaam tempo en met een grote mate van bescheidenheid. Tegelijkertijd heeft zijn retoriek een kracht die grote groepen mensen voor zich wint. Ford focust zich in de film op Lincolns eerste grote zaak als advocaat: de verdediging van twee jonge boerenjongens die verdacht worden van doodslag. Hij gebruikt deze zaak als aanleiding om de potentie van de man langzaamaan duidelijk te maken. Als Fonda op het eind in gedachten verzonken naar de top van een heuvel loopt en Ford hem met zijn camera van afstand volgt krijgt Young Mr. Lincoln alsnog de mythische lading die hoort bij deze Amerikaanse oervader.