Verfilming van de gelijknamige fantasyroman van Neil Gaiman over een magische wereld die naast de echte bestaat, slechts gescheiden door een muur. Stardust is een lieve film, in de stijl van Narnia en The Princess Bride, waar het meer om de romance en sfeer gaat dan om veldslagen en allerlei mythische figuren. Mooi gemaakt, met prachtige locatie-opnames en een sterke rolbezetting. De rol van Robert De Niro als homopiraat (!) is wat overdreven, maar wel grappig. Mark Strong werd hier al (3 jaar geleden) als bad guy getypecast, en gezien zijn rol in Robin Hood is hij daar nog niet overheen.

Reblog this post [with Zemanta]