Harry Potter. Ideaal voor Kerstmis. Om een of andere duistere reden ben ik nooit voorbij de eerste film gekomen, dus we starten bij deel 2: de geheime kamer. Ik heb alle boeken wel gelezen (nee, daar schaam ik me niet voor), en het is dan ook niet moeilijk om in het verhaal te komen. Het enige probleem is dat ik al zoveel voorinformatie heb dat ik geregeld in de war raak over dingen die ik al wel weet, maar op dit punt in de cyclus nog niet had kunnen weten. Entertainend is deel 2 zeker, maar ook veel te lang en qua verhaal uiteindelijk wat magertjes. Ik verwacht meer van de volgende: The Prisoner of Azakaban. Wel een erg leuke rol van Kenneth Branagh als de selfkickende defense against the dark arts teacher Gilderoy Lockhart.

Reblog this post [with Zemanta]